Imaxe corporativa

Manual de identidade corporativa

Este manual de identidade corporativa responde aos criterios polos que se aproba o uso dos elementos básicos da identidade corporativa do Concello de Marín.

O manual de identidade corporativa é un documento de uso ineludible na aplicación dos elementos de identidade corporativa que nel se definen, dado o seu carácter normativo. Pero sobre todo, é una guía de consulta á que se debe acudir para garantir o bo uso da imaxe gráfica do Concello de Marín e de todas as marcas que forman parte da súa administración.

Todas as reproducións que se fagan dos diferentes elementos do manual deberán ser sempre copia fiel do orixinal e das súas posibles versións, e produciranse sempre coa mellor calidade que ofreza o soporte no que se plasmen, sexa impresión, en pantalla, etc.

As pezas non definidas neste manual realizaranse respectando os criterios xerais e o estilo marcado por este.

Identidade corporativa do Concello de Marín

Manual de identidade corporativa

Este manual de identidade corporativa responde aos criterios polos que se aproba o uso dos elementos básicos da identidade corporativa do Concello de Marín.

O manual de identidade corporativa é un documento de uso ineludible na aplicación dos elementos de identidade corporativa que nel se definen, dado o seu carácter normativo. Pero sobre todo, é una guía de consulta á que se debe acudir para garantir o bo uso da imaxe gráfica do Concello de Marín e de todas as marcas que forman parte da súa administración.

Todas as reproducións que se fagan dos diferentes elementos do manual deberán ser sempre copia fiel do orixinal e das súas posibles versións, e produciranse sempre coa mellor calidade que ofreza o soporte no que se plasmen, sexa impresión, en pantalla, etc.

As pezas non definidas neste manual realizaranse respectando os criterios xerais e o estilo marcado por este.

Identidade corporativa do Concello de Marín

Versión Corporativa Principal

Versión Corporativa Principal con Lema

Versión Corporativa Secundaria

Versión Corporativa Secundaria con Lema

2022 Concello de Marín. Todos los derechos reservados