Prego unificado de clausulas advas. particulares e de prescripcións técnicas que rexirán a contratación mediante procedemiento aberto, tramitación ordinaria do "Albergue turístico de Marín"

Prego unificado de clausulas advas. particulares e de prescripcións técnicas que rexirán a contratación mediante procedemiento aberto, tramitación ordinaria do "Albergue turístico de Marín"

Anterior Prego de cláusulas advas. particulares e de prescripcións técnicas que rexirán a contratación mediante procedemento aberto, con multiplicidade de criterios de valoración e tramitación ordinaria do servizo de "BAR RESTAURANTE" na PRAIA de PORTOCELO

WEBS ASOCIADAS

CONTACTO

Avda. Ourense s/n

2022 Concello de Marín. Todos los derechos reservados