Resolución da Alcaldía de prorroga do contrato do servizo de información e asistencia xurídica a persoas usuarias do CIM do Concello de Marín

Resolución da Alcaldía de prorroga do contrato do servizo de información e asistencia xurídica a persoas usuarias do CIM do Concello de Marín

Anterior Acordo da Xunta de Goberno Local de 15 de xullo de 2015 de adxudicación do contrato da obra "Pavimentación e mellora do camiño rural Bexa-Xermade-O Con", Plan MARCO 2014-2015, á empresa CONSTRUCCIONES EC CASAS, SL.

WEBS ASOCIADAS

CONTACTO

Avda. Ourense s/n

2022 Concello de Marín. Todos los derechos reservados