Oficina ARI

Oficina ARI

ARI (ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL)

Marín conta con dúas ÁREAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (de seguido, ARI): o Casco Vello e o barrio da Banda do Río Lameira. Ambas foron declaradas como tal en 2015 pola Consellería de Medio Ambiente, que é o organismo encargado de avaliar que espazos en cada Concello poden ter esta catalogación especial.

O obxectivo desta figura é o de poñer á disposición da cidadanía e das administracións ferramentas que permitan recuperar estes núcleos, que son historia viva de Marín e que forman parte da imaxe urbana da cidade, unindo o Marín do pasado co actual.

A OFICINA ARI DE MARÍN

Onde está?

A oficina municipal que se encarga de xestionar todo o relativo ás zonas ARI e ás axudas de vivenda está na Rúa Méndez Núñez, 51 - Entreplanta, Local 9

Como contacto?

Podes contactar chamando a: 986 89 04 88
O enviando un mail ao: ari@concellodemarin.es

Rehabilitación de edificios e vivendas. A oficina encárgase de recoller todas as solicitudes de persoas interesadas en realizar actuacións de rehabilitación en edificios e vivendas no ámbito ARI, en especial, pero tamén no resto do ámbito municipal.


Plan de Vivenda. Podes achegarte até a oficina para recibir asesoramento e información sobre as actuacións que estean comprendidas no Plan de Vivenda vixente.


Axudas e subvencións. Tamén podes recibir información sobre axudas e subvencións en materia de vivenda e de urbanismo. Incluso, poden realizar os informes precisos nos que se recollan as condicións dunha actuación que sexa susceptible de ser subvencionada.


Revitalización e rexeneración de barrios. Préstase toda a información ou o asesoramento técnico tanto a particulares como a institucións, asociacións, comerciantes… para levar a cabo actuacións que revitalicen e rexeneren as zonas ARI.


Documentación para obras menores. Podes achegarte e solicitar a información e a documentación necesaria para tramitar a licenza urbanística dunha obra menor.


Coordinación total con Urbanismo e Servicios Sociais. estas áreas apóianse no traballo da Oficina ARI para que, en caso de ser necesario, sexan coordinadas as axudas á vivenda dos expendientes iniciados por elas.

O ARI enteiro de Marín, contando co Casco Vello e coa Banda do Río Lameira ten as seguintes cifras que a definen:

 • 10.9 hectáreas de superficie total
 • 477 edificacións
 • 514 unidades parcelarias catastrais
 • 37 rúas

Casco Vello (24)

 • Alcalde José del Rio
 • Almuíña
 • Agusto Miranda
 • Busto de Abaixo (do nº15 ao 52)
 • Calzada
 • Canexón Teimón
 • Caracol
 • Concepción Arenal (nº 1, 3 e 5)
 • Doctor Touriño (nº 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20)
 • Echegaray
 • Exército e Marina
 • O Forno
 • Jaime Janer (nº2, 4, 6, 8 e 10)
 • Ponte
 • Ponte Zapal
 • Real
 • Ribeira de Abaixo
 • Ribeira do Medio
 • Ribeira de Arriba
 • Secundino Lorenzo
 • Serafín Tubío
 • Sol
 • Travesía do Forno
 • Veiguiña

Banda do Río Lameira (13)

 • Banda do Río
 • Banda do Río A
 • Banda do Río B
 • Banda do Río C
 • Banda do Río D
 • Escola Tiro Naval Janer (nº 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 e 48)
 • Fonte
 • Forte
 • Fortelos
 • Guillerma
 • Lameira
 • Peirana
 • Peñón
 • Propietarios/as
 • Arrendatarios/As
 • Titulares dalgún dereito de uso
 • Obras e traballos de mantemento e intervención nas vivendas unifamiliares e edificios, incluso no interior, instalacións fixas, equipamento propio e elementos comúns, para adaptalos aos estándares da normativa vixente.
 • Honorarios dos profesionais intervintes
 • Curso da redacción dos proxectos
 • Direccións técnicas ou facultativas
 • Informes técnicos e certificados necesarios
 • Gastos derivados da tramitación administrativa
 • Antiguedade: maior de 10 anos
 • Uso: domicilio habitual e permanente para uso propio ou para alguer durante, como mínimo, 5 anos desde a data de notificación a cualificación definitiva
 • Ingresos: no caso de vivendas destinadas a uos propio, a unidade familiar non poderá superar en ingresos 6.5 veces o IPREM
 • Contía: Entre o 50-85% do orzamento protexible. Contía máxima da subvención: 12.000 – 16.000 euros/vivenda.
Rehabilitación de edificios e vivendas
A oficina encárgase de recoller todas as solicitudes de persoas interesadas en realizar actuacións de rehabilitación en edificios e vivendas no ámbito ARI, en especial, pero tamén no resto do ámbito municipal.
Rehabilitación de edificios e vivendas
Plan de Vivenda
Podes achegarte até a oficina para recibir asesoramento e información sobre as actuacións que estean comprendidas no Plan de Vivenda vixente.
Plan de Vivenda
Axudas e subvencións
Tamén podes recibir información sobre axudas e subvencións en materia de vivenda e de urbanismo. Incluso, poden realizar os informes precisos nos que se recollan as condicións dunha actuación que sexa susceptible de ser subvencionada.
Axudas e subvencións
Revitalización e rexeneración de barrios
Préstase toda a información ou o asesoramento técnico tanto a particulares como a institucións, asociacións, comerciantes... para levar a cabo actuacións que revitalicen e rexeneren as zonas ARI.
Revitalización e rexeneración de barrios
Documentación para obras menores
Podes achegarte e solicitar a información e a documentación necesaria para tramitar a licenza urbanística dunha obra menor.
Documentación para obras menores
Coordinación total con Urbanismo e Servicios Sociais
estas áreas apóianse no traballo da Oficina ARI para que, en caso de ser necesario, sexan coordinadas as axudas á vivenda dos expendientes iniciados por elas.
Coordinación total con Urbanismo e Servicios Sociais

O ARI enteiro de Marín, contando co Casco Vello e coa Banda do Río Lameira ten as seguintes cifras que a definen:

0
hectáreas de superficie total
0
edificacións
0
unidades parcelarias catastrais
0
rúas

Casco Vello (24)

 • Alcalde José del Rio
 • Almuíña
 • Agusto Miranda
 • Busto de Abaixo (do nº15 ao 52)
 • Calzada
 • Canexón Teimón
 • Caracol
 • Concepción Arenal (nº 1, 3 e 5)
 • Doctor Touriño (nº 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20)
 • Echegaray
 • Exército e Marina
 • O Forno
 • Jaime Janer (nº2, 4, 6, 8 e 10)
 • Ponte
 • Ponte Zapal
 • Real
 • Ribeira de Abaixo
 • Ribeira do Medio
 • Ribeira de Arriba
 • Secundino Lorenzo
 • Serafín Tubío
 • Sol
 • Travesía do Forno
 • Veiguiña

Banda do Río Lameira (13)

 • Banda do Río
 • Banda do Río A
 • Banda do Río B
 • Banda do Río C
 • Banda do Río D
 • Escola Tiro Naval Janer (nº 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 e 48)
 • Fonte
 • Forte
 • Fortelos
 • Guillerma
 • Lameira
 • Peirana
 • Peñón
 • Propietarios/as
 • Arrendatarios/As
 • Titulares dalgún dereito de uso
 • Obras e traballos de mantemento e intervención nas vivendas unifamiliares e edificios, incluso no interior, instalacións fixas, equipamento propio e elementos comúns, para adaptalos aos estándares da normativa vixente.
 • Honorarios dos profesionais intervintes
 • Curso da redacción dos proxectos
 • Direccións técnicas ou facultativas
 • Informes técnicos e certificados necesarios
 • Gastos derivados da tramitación administrativa
 • Antiguedade: maior de 10 anos
 • Uso: domicilio habitual e permanente para uso propio ou para alguer durante, como mínimo, 5 anos desde a data de notificación a cualificación definitiva
 • Ingresos: no caso de vivendas destinadas a uos propio, a unidade familiar non poderá superar en ingresos 6.5 veces o IPREM
 • Contía: Entre o 50-85% do orzamento protexible. Contía máxima da subvención: 12.000 – 16.000 euros/vivenda.

2022 Concello de Marín. Todos los derechos reservados