• Ga_TR_X_3_1NNUU (descargar)
Memoria
Normativa Urbanística
Núcleos de Ordenación
Sistemas xerais e estructura orgánica
Solo Rústico clasificación
Solo urbano e solo urbanizable desenvolvido cualificación
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN
MUNICIPAL DE MARÍN
NORMATIVA URBANÍSTICA:
PLANOS:
Servidumbre Escola Naval
• Ga_TR_X_3_2NNUU_FICHAS-SUNC (descargar)
• Ga_TR_X_3_3NNUU_Anexos (descargar)
• Ga_TR_X_3_Portada (descargar)
Sevidumbres Aeronáuticas
• Servidumbre (descargar)
• Servidumbres (descargar)
Descargar toda a
Normativa Urbanística
nun só arquivo
(38 MB Arquivo .zip )