Memoria
Normativa Urbanística
Núcleos de Ordenación
Sistemas xerais e estructura orgánica
Solo Rústico clasificación
Solo urbano e solo urbanizable desenvolvido cualificación
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN
MUNICIPAL DE MARÍN
SOLO RUSTICO CLASIFICACIÓN:
Descargar todos os documentos de Solo Rústico Clasificación nun só arquivo (121 MB Arquivo .zip )
CLASIFICACION DO
TERMO MUNICIPAL
(descargar)