Memoria
Normativa Urbanística
Núcleos de Ordenación
Sistemas xerais e estructura orgánica
Solo Rústico clasificación
Solo urbano e solo urbanizable desenvolvido cualificación
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN
MUNICIPAL DE MARÍN
NUCLEOS DE ORDENACIÓN:
Descargar todos os documentos de Nucleos de Ordenación nun só arquivo (44 MB Arquivo .zip )