Memoria
Normativa Urbanística
Núcleos de Ordenación
Sistemas xerais e estructura orgánica
Solo Rústico clasificación
Solo urbano e solo urbanizable desenvolvido cualificación
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN
MUNICIPAL DE MARÍN
SOLO URBANO E SOLO URBANIZABLE DESNVOLVIDO CUALIFICACIÓN:
Descargar todos os documentos de Cualificación Solo Urbano nun só arquivo (48 MB Arquivo .zip )
• CUALIFICACIÓN DE SOLO URBANO (descargar)